Başvuru

2022 PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU KLAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK✅ PTT MEMUR OLMANIN ŞARTLAR NELERDİR BİLGİ Başvuru 2022

2022 PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU KLAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK✅ PTT MEMUR OLMANIN ŞARTLAR NELERDİR BİLGİ #Başvuru 2022

#içişleri #memurluk #başvuru #kpss #başvuru #TüketiciHakemHeyeti #Yapılandırma

1026 Kişi Okudu – 90 Kişi Beğendi Sende Beğen Yorum Yap

2022 PTT MEMUR ALIMI
2022 YILI ALIMLARI
PTT MEMUR ALIMI

#2022ptt
#ptt
#pttmemur

#bilgiyıldızı

PUAN ŞARTLARI✅

HANGİ BÖLÜMLER✅

İLAN LİNKİ ⬇️

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-21.htm

13 Mayıs 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31834

YÖNETMELİK

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden:

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/11/2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi yürürlükten kaldırılmış, (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) Sınav: PTT tarafından yapılan veya hizmet satın alma yöntemiyle kamu kurum veya kuruluşlarına yaptırılan yazılı ve/veya sözlü sınavı,”

“ş) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavı: 74 üncü maddenin üçüncü fıkrasında ve 75 inci maddede belirtilen pozisyonlara atanabilmek için yapılacak olan yazılı sınav veya yazılı ve sözlü sınavı,

t) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav komisyonu: Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavları için oluşturulan komisyonu,

u) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulu: Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavlarına ilişkin oluşturulan kurulu,

ü) Sınav komisyonu: Sınav kurulunca oluşturulan komisyonu,

v) Sınav kurulu: Giriş sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmekle görevli kurulu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, geçerliliği devam eden KPSS’den bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen asgari puanı alarak yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlar arasından veya PTT’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 19 uncu maddede belirtilen şartları sağlayan deneyimli kişiler arasından yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az on günlük başvuru süresi tanınır.

(2) Başvurular internet ortamında alınır. Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar PTT’nin internet sitesinde duyuru yoluyla yapılır ve bu konuda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda başvuruda bulunan adaylardan aranan nitelikleri taşıdığı belirlenen adaylar giriş sınavına çağrılır, aranan nitelikleri taşımadığı belirlenenlerin ise başvuruları geçersiz sayılır.

(4) KPSS puanına göre bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen asgari başarı puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılır ve sınava gireceklerin yer aldığı nihai liste ilan edilir.

(5) Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sınava çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sınava çağrılır.

(6) Sınav aşamasından sonra gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bu kişilerin ataması yapılmaz, ataması yapılmış olanlar varsa atamaları iptal edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mülakat ve/veya uygulamalı” ibaresi “sözlü” olarak ve beşinci fıkrasında yer alan “mülakat veya uygulama” ibaresi “sözlü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özellikleri dikkate alınarak yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Hangi pozisyon unvanları için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacağı ile pozisyon unvanları itibarıyla her bir sınavda aranan asgari başarı puanı bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Yapılacak sınavın hangi konuları kapsayacağı, sınav sorularının hazırlanması ve basımı gibi hususlar sınav kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yazılı sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özelliğine göre PTT tarafından yapılabileceği gibi hizmet satın alma yöntemi ile kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(4) Bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde yazılı ve/veya sözlü sınavla alımı yapılacağı belirlenen pozisyonlar için gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan, en yüksek puanlı adaydan

İlgili Makaleler

17 Yorum

  1. Temizlik görevlisi olarak mülakata girenler bilgi verebilirmi içişleri bakanlığı yarın mülakatım var

  2. Hocam İçişleri bakanlığına bağlı çalışan mülakatı kazanmış biriyle canlı yapma şansınız var mı bizde aklimizdaki soruları soralım çalışma durumu vs.

  3. 1 eylülden itibaren Trafik ve kasko Sigortalarında %20 artış geç kalmadan Sigortanizi yaptırın en uygun fiyatlar için profile tıklayın

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu