Market İş Başvurusu

67 YENİ KADRO AÇILDI ✅ İBB İŞ BAŞVURU SEKMESİ ÜZERİNDEN ONLİNE BAŞVURU YAPILACAK İTFAİYE VE ZABITA ✅ Market İş Başvurusu 2022

67 YENİ KADRO AÇILDI ✅ İBB İŞ BAŞVURU SEKMESİ ÜZERİNDEN ONLİNE BAŞVURU YAPILACAK İTFAİYE VE ZABITA ✅ #MarketİşBaşvurusu 2022

#kariyer #iş #ilan #şokmarket

1911 Kişi Okudu – 75 Kişi Beğendi Sende Beğen Yorum Yap

YENİ MEMUR ALIMI
FARKLI DALDA ALIM
İLAN
İBB İŞ BAŞVURUSU
İBB İTFAİYECİLİK ALIMLARI
MEMUR ALIMI

#bilgiyıldızı
#atama
#ibb
#ilanlar

LİNKİ⬇️

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, 5/9/2022 – 9/9/2022 tarihleri arasında

https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu

adresi
üzerinden elektronik ortamda başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve
alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari KPSS puanı
almış olmak,
2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel
şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme
aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az
1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10
kilogramdan fazla fark olmaması, (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları, (22/9/1992 ve daha sonraki tarihlerde
doğanlar).
4. İtfaiye Eri kadroları için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak
kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
5. İtfaiye Eri kadroları için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince
verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden
elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet
belgesi veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi. (1 adet)
c) 2020 KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu internet çıktısı
(1 adet)
d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)
h) Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)
Başvurular elektronik ortamda tamamlanacak olup adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum
tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU
dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, 5/9/2022 – 9/9/2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi
üzerinden elektronik ortamda başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

İlgili Makaleler

13 Yorum

  1. İBB’nin sitesinde duyurular kısmı nerede acaba? Bulamadım ve bugün bi ilanın sonuçlarının açıklanacağı söylenmişti, kontrol edemedim de.. duyurular kısmı olmayan site yapmışlar sanki 😀

  2. İyi günler hocam İKM iş başı çağrılmadan önce içişleri bakanlığı büro personeli mülakat sonuçları sonuçlanır mi acaba fikriniz nedir

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu