BaşvuruFinans BaşvuruGüncel HaberlerResmi BaşvuruSosyal Başvuru

Askerlik Erteleme Şartları Nelerdir? Başvurusu Nasıl Yapılır? basvurusonucu

Askerlik erteleme şartlarını daha çok öğrenimi devam eden öğrenciler tercih eder.

Askerlik Erteleme Şartları Nelerdir? Başvurusu

Askerlik erteleme şartlarından yararlanmak isteyenler 1111 esaslı askerlik kanunlarınca şu şartları yerine getirerek gerçekleştirirler.

 • Liselerde ya da Yükseköğretim kurumlarında halen eğitim görüyorsa 29 yaş gününün sonuna kadar askerliklerini erteleyebilirler,
 • İlgili kurumlarda görülen eğitim henüz tamamlanmamışsa 29 yaş sonunun 31 Aralık tarihine kadar erteleyebilirler,
 • Yoklama kaçağı olmadıkları ya da bakaya kalmadıkları tespit edilenlerin ve bunun öncesinde herhangi bir kurumunda eğitim almak için kayıt yaptıranların öğrenci olma münasebetiyle sürelerini ileri bir tarihe bırakabilirler ancak 29 yaş sınırını geçmemek oldukça önemlidir,
 • Öğrenci olanlar mezuniyet, dönemlik olarak kayıt yeniletmeme, ikinci öğretimse zamanında ücreti ödeyememeden kaynaklı dönem uzatma, okulla olan ilişkisinin kesilmesi ya da kayıt işlemleri gibi hususlarda en geç iki ay içerisinde kayıtlı oldukları askerlik merkezlerine öğrenci durum belgesini teslim etmesi istenir.

Askerlik Erteleme İşlemi Hangi Durumlarda Gerçekleşmez?

Askerlik erteleme işlemleri 29 yaşından küçük olsalar bile yoklama kaçağı ve bakaya kaldıktan sonra kayıt yeniletme durumunda devam etmez. Aşağıdaki durumlarda:

 • Lise son sınıfta başarısız olup da sınıf tekrarı yapanlar,
 • Devamsızlık ya da nottan kalıp okullarını yıl itibariyle uzatan ve bu sebeple eğitime devam etmek istemeyenler,
 • Açık öğretim liselerinde öğrenim görenler,
 • Lisans eğitiminin tamamlanmasıyla alınacak pedolojide,
 • Lisansüstü eğitiminde staj yapanlar,
 • Aynı anda iki farklı yükseköğretim kurumlarında okuyanlardan birinden mezun olsalar dahi öğrenci olmaları nedeniyle ileri bir tarihe alamazlar.

Kimlerin Askerliği Ertelenir?

Askerliğin ertelenmesinde aşağıdaki durumlardan en az birini taşımak gerekir. Buna göre:

 • Vücutları zayıf, çelimsiz ya da askerlik görevini yerine getirecek kadar gelişmemiş olanların,
 • Zaman içerisinde ya da gerekli tedavilerin uygulanmasıyla iyileşecek ve hastanelerden alınan heyet doktorlarının çıkardıkları raporla hastalıkları ortaya çıkanların,
 • Talep edildiği takdirde yoklama gerçekleşirken kardeşlerinin birinin askerde olduğu saptananların askerlikleri ertelenir.

Askerlik Erteleme Başvurusunun Yapılabilmesi İçin Hangi Belgeler Hazırlanmalıdır?

Askerlik erteleme başvurusunun gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki belirtilen evrakların eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekir. Bu evraklar:

 • C Kimlik Kartı
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi( ön-arka olmak üzere)
 • Pasaport
 • Pasaportun ikinci sayfası ve oturma izninin bulunduğu sayfanın 2 adet fotokopisi
 • Çalışanlar işyerlerinden çalıştıklarına dair bir belge ve yapılan maaş ödemelerini gösteren belge ( 2 adet fotokopi)
 • Serbest meslekle ilgilenenler ticaret yapabilir belgelerini hazırlamalı( 2 adet fotokopi)
 • Öğrenim görenler öğrenci belgelerini hazırlamalıdır( 2 adet)
 • İlk kez erteleme işlemi yapılacaksa 5 adet fotoğraf
askerlik erteleme şartları nelerdir? başvurusu nasıl yapılır?
askerlik erteleme şartları nelerdir? başvurusu nasıl yapılır?

Çifte vatandaşlığı olanlar için:

 • Ülke vatandaşlığını gösteren belge ya da pasaport
 • Belge/ pasaportun ön ve arka sayfalarının fotokopisi

Konsolosluklar ve Büyükelçilikler aracılığıyla işlemler gerçekleştirilir.

Tüm bu belgeler hazırlandıktan sonra teslim edilir ve işlemler askerlik erteleme şartları  esasına göre yükümlü tarafından bizzat gerçekleştirilir.

Hangi Kurumlarda Eğitim Görenlerin Askerliği Ertelenir?

Askerlik ertelemede 2 ya da 3 yıllık ön lisanstan mezun olup lisansa devam etmek isteyenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavları ve tercihleriyle ya da 2 yıllık açıktan üniversite okuyup 4 yıllığa tamamlamak isteyenler kayıt yaptıracakları celp dönemlerinden birinde bakaya kalırlar ya da kaçaklarsa ertelenir. Şu kurumlarda öğrenim görenlerin askerliği ertelenir:

 • Açık Liseler: Kendi yönetmeliklerinde askerlikle ilgili bir şart yoksa örgün öğretimdeki lise öğrencilerine verilen erteleme süresi kadar hak tanınır. 29 yaşını geçmemek şartıyla genel liselerdeki eğitim süreleri kadardır.
 • Yurtdışında Öğrenim Görenler: Yurtdışında okuyan öğrencilerin askerlik işlemlerini erteleyebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı/ Yükseköğretim Kurumlarına belirlenir. Öğrenime başladığı halde kayıtlarının tamamlanması çeşitli aksaklıklar olmuşsa öğrencinin kurumda kayıtlı olması için 6 aylık bir süre verilir bu süreç tamamlanmaz ise askerlik ertelenir.
 • Meslek Eğitimi: Meslek ve çıraklık eğitimine katılanlar, kurs belgesinde belirtilen tarihin 31 Aralık tarihine kadar 29 yaşı geçmemek şartıyla erteleyebilir.
 • Liselerden/ Yükseköğretim Kurumundan mezun olanlar ve ilişiği kesilenler: Dilekçe ile diplomalarını, ilişiğinin kesildiğine dair belgeyi sunarak işlemlerini gerçekleştirebilirler bunun için mezun olanlar mezun olduğu tarihten itibaren 3 yıl, haklı gerekçelerle okuldan ilişkisi kesilenlere yaklaşık 2 yıl süreyle erteleme hakkına sahiptir.

Askerlik Ertelemede Liselerdeki Ve Üniversitelerdeki Süre Kısıtlamaları Nelerdir?

Askerlik erteleme durumunda açık lise/ örgün ve Yükseköğretim kurumlarında belirtilen süreler şu şekildedir:

 • Devam zorunluluğu olmayan açık öğretim kurumlarından arka arkaya 2 yıl sınıf tekrarı yapanlar 2 yıllığına,
 • 3 yıllık bölüm okuyanlar 6 yıllığına,
 • 4 yıllık bölüm için tanınan süre 7 yıl,
 • 5 yıllık bölümler için 8 yıl,
 • Lisansüstü eğitimlerde belirlenen akademik eğitimin iki yılı kadar erteleme yapılabilir.

Askerlik Ertelemede Yaş Sınırı Var Mı?

Askerlik ertelemede öğrenim görülen yaşında etkisi vardır ve bu yaş sınırı 29’u geçememelidir. Yaş sınırı şöyledir:

 • Liselere devam edenlerin erteleme yaşı 21 yaş
 • Yükseköğrenime devam edenlerin 30 yaş
 • Lisansüstü eğitimlerine devam edenler ise 32 yaştır.
askerlik erteleme şartları nelerdir? başvurusu nasıl yapılır?
askerlik erteleme şartları nelerdir? başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenimini Tamamlayamayanlar Askerliğini Nasıl Erteleyebilir?

Öğrenimini tamamlayamayanlar askerlik işlemlerini ileri bir tarihe ertelemek için gerekli 2 şartı yerine getirmek gerekir.

 • Hangi liseden mezun olmuşlarsa lise diplomalarını, ön lisans, lisans ve lisansüstü diplomalarını mezuniyet tarihlerini devam eden 1 ay içinde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri istenir.
 • Yurtdışında öğrenim görenler mezun olduktan hemen sonra Büyükelçilikler ve Konsolosluklarla işlemlerini yürütürler.

Askerlik Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Askerlik erteleme başvurusu e-Devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Erteleme Başvurusu yapılarak ya da ikamet ettikleri illerde bulunan askerlik şubelerine gidilerek askerlik erteleme şartları doğrultusunda gerçekleştirilir. Aynı zamanda askerlik işleri için randevu alınabilir.

 

içeriğimizi beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayını

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu