BaşvuruFinans BaşvuruGüncel HaberlerResmi BaşvuruSosyal Başvuru

Evlat Edinme Şartları Nelerdir? Başvuru Nasıl Yapılır? basvurusonucu

Evlat edinmede bir çocuğun bakımını üstlenmek, o çocuğun isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek, sevgi ve saygı çerçevesinde büyütmek son derece önemlidir.

Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Bir çocukla bağ kurmak için illaki çocuk ve aile arasında biyolojik bağ gerekmez, evlat edinerek de onlara yeni bilgiler, deneyimler kazandırıp toplum içerisinde belli statüler kazandırarak da bağ kurmak mümkündür. Evlat edinmede dikkat edilmesi gereken şartlar şöyledir:

 • Evli çiftlerin her ikisi de 30 yaşını doldurmalı
 • En az 5 yıllık evli olmaları
 • Evlat edinmek isteyenlerin evlat edinecekleri çocuklardan en az 18 yaş büyük olması
 • Çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olmak
 • Evlat edinenlerin en az ilkokul mezunu olması gerekir
 • Çocuğun biyolojik anne ve babası hayattaysa ailenin rızası alınmalıdır ( koruyucu ailelikte gerekli değildir)

Evlat Edinme Yolları Nelerdir?

Evlat edinme şartlarına sahip kişiler şahsen ve dilekçe ile başvurabilir. Evlat edinme işlemleri T.C de iki şekilde gerçekleştirilir:

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlardan
 • Evlat edinilecek olan çocuğun biyolojik ailesinden ya da vasilerinden

30 yaşını doldurmuş bireyler çocuğu ailesi ya da vasileri aracılığıyla evlat edinmek isterse Aile Mahkemelerine ya da Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmalıdır.

Evlat Edinmek İsteyenler Başvurularını Nasıl Gerçekleştirmelidir?

Evlat edinmek isteyenler başvurularını 3 şekilde yapabilir. Bu kapsamda:

 • C vatandaşları ikamet ettikleri illerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne,
 • Yabancı ülke vatandaşları ve yurt dışına yerleşmiş T.C vatandaşları kabul eden devletin merkezi makamına
 • 1 yıldan fazla oturma izni olan yabancı ülke vatandaşları bulundukları yerleşim yerlerindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurularını gerçekleştirebilirler.

Evlat Edinmede En Uygun Başvuru Şekli Nasıl Olmalıdır?

Evlat edinmede en uygun başvuru şekli dilekçe ile şahsen Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurudur. Başvuruda bulunmak ve evlat edinme konusunda kesin karara varmış olanlar İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne gitmeden önce randevu almalıdır ve randevu gününde eşlerin her ikisi de orada bulunmalıdır.

Evlat Edinme İşlemlerinin Yapılması İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Evlat edinmede gerekli olan belgeler şu şekildedir:

 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Adli Sicil Kaydı (eşlerin her ikisinin de sabıka kayıtları incelenir)
 • Gelirini ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belge
 • İkametgâh belgesi
 • Öğrenim düzeyini gösteren belge
 • Sağlık kurulu raporu ( fiziki/ ruhsal sorunlar, engellilik durumu, madde bağımlılığı olmadığına dair sağlık kontrolleri yapılmalıdır)
 • C de yaşayan yabancı uyruklu ya da yurtdışında yaşayan T.C vatandaşlarından oturum izni belgesi, henüz verilmemişse verileceğine dair belge

Tüm bu işlemler Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce titizlikle Evlat Edinme Yönergesi kapsamında yürütülür. Evlat edinme şartları kapsamında tüm işlemler yürütülür.

evlat edinme şartları nelerdir? başvuru nasıl yapılır?
evlat edinme şartları nelerdir? başvuru nasıl yapılır?

Başvuru İşlemleri Ne Zaman Sona Erer?

Başvuru işlemleri yapılan başvuruların yoğunluğuna göre değişir, 6 ay ya da 6 aydan fazla da sürebilir. Başvuru işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Tüm belgeler başvuru tarihinden en geç iki ay içinde tamamlanıp teslim edilmelidir,
 • İstenilen belgeler eksik ya da zamanında teslim edilmezse işleme tabii tutulmaz,
 • Belgeler teslim edildiği takdirde 6 ay içinde bireylerin yerleşim yerlerine sosyal hizmet uzmanları gönderilip sosyal inceleme başlatılır,
 • Sosyal hizmet uzmanları çocuk için evin uygun olup olmadığını kontrol eder, ailelerin evlat edinmeye bakış açıları, çocuktan ne gibi bir beklentileri olduğuna dair sorular yöneltir
 • Başvuru sahipleri ile en az 5 kez görüşme yapılır
 • Yapılan görüşler, incelemeler ve belgeler ışığında kapsamlı sosyal inceleme raporu hazırlanır
 • İnceleme sonucunda başvurunun olumlu ya da olumsuz sonuçları iletilir
 • Çocuk için yeterli koşulları sağlayamayanlar için sosyal inceleme raporu dikkate alınmaksızın direk reddedilir

Olumsuz durum oluştuğunda ise:

 • Başvurunun askıya alınması: Haklı mazeretler nedeniyle işlemler bir süreliğine askıya alınır.
 • Başvurunun işleme alınmaması: Başvuru sahiplerinden kaynaklı olarak gerekli durumların konuşulmaması, görüşülmemesi ve sosyal incelemelerin yapılamamasından kaynaklanır.
 • Başvurunun iptali: Çocukta ya da kendilerinde ciddi sağlık sorunları var ise başvuru olumsuz sonuçlanır tekrar başvuru yaptıklarında yeniden reddedilir.
 • İtiraz: Karşı bildirim sonucun açıklanmasından 15 gün içinde İl Müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir. Tüm bunlar İl müdürlüğünce gerçekleştirilir.

Başvuru olumlu sonuçlanırsa:

 • Evlat edinilecek çocuğun aile ile olan ilişkilerini, çocuğu eğitme şeklini incelemek üzere sosyal çalışmacılar yönlendirilir
 • Üç ay da bir incelemeye gidilir ve izleme raporları hazırlanır
 • Evlat edineceklerin çocuğa olan tavrı ve tutumlarının nasıl olması gerektiğine dair bilgiler verilir
 • Rehberlik eğitimi ve Danışmanlık sağlanır.

Sosyal İnceleme Raporu bir ay içinde ilgili mahkemeye gönderilerek işlemler hızlandırılır.

Evlat Edinilen Çocuk Hangi Haklardan Faydalanır?

Evlat edinme işleminin sonuçlanmasıyla beraber biyolojik çocukların sahip olduğu imtiyazlardan evlat edinilen çocukta yararlanabilecektir. Bu imtiyazlar:

 • Ailenin mirası üzerinde hak sahibi olur,
 • Evlat edinilen çocuğun ismi istekleri doğrultusunda değiştirilebilir,
 • Çocuğun nüfus kaydında evlat edinen anne ve babanın isimleri yazılır,
 • Evlat edinme ile ilgili tüm belgeler, kayıtlar ve incelemeler mahkeme kararı olmadıkça hiçbir şekilde açıklanması söz konusu değildir ancak evlat edinilen çocuk daha sonra bu belgelere ulaşmak isterse ulaşabilir.
evlat edinme şartları nelerdir? başvuru nasıl yapılır?
evlat edinme şartları nelerdir? başvuru nasıl yapılır?

Evlat Edinilenin Dosya Bilgilerine Ulaşmak İstediği Durumlarda Ne yapılmalıdır?

Evlat edinme ile ilgili kayıtlar ve bilgiler mahkeme kararı olmaksızın gerçekleşmesi mümkün değildir. Ancak çocuk reşit olduktan sonra( 18 yaş+) bu bilgilere ulaşmak isterse aşağıdaki belgeleri sunarak evlat edinme şartları kapsamında bu bilgilere ulaşabilir.

 • Kimlik fotokopisi
 • Evlat edinme mahkeme kararı
 • Mahkeme kararından önceki kimlik bilgileri
 • İsim değişikliğinin yapıldığı mahkeme kararı
 • Çocuğun evlat edinmeden önce kaldığı il ve kurum
 • Ne zaman evlat edindiğini gösteren belge

Bu istenilen belgeler sunulur ise bu hizmette görevli sosyal çalışmacı bir  görüşme gerçekleştirir ve kendisine açıklanır.

içeriğimizi beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayını

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu