Kamu Personeli Alımı

Türkiye Eneji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Kpss ile 25 Sözleşmeli Personel Alım İlanı. Personeli Alımı 2022

Türkiye Eneji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Kpss ile 25 Sözleşmeli Personel Alım İlanı. #personelalımı 2022

#ilan #personelalım #personelalımı #memuralımı

9 Kişi Okudu – 1 Kişi Beğendi Sende Beğen Yorum Yap

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan:
SÖZLEŞMELİ (ASLİ) PERSONEL ALIMI
GİRİŞ SINAVI İLANI
Kurumumuz pozisyonlarında (Ankara Yerleşkeleri), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek
üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği”
uyarınca aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda unvan ve bölümleri belirtilen toplam 25
(yirmibeş) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli)
personel alınacaktır.- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
Giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 01, 02, 03, 04, 05, 06 ve 07 nolu gruplara
başvuracak adaylar için; ilgili lisans bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun
olmak ve ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Lisans)’ndan
KPSSP3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
c) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 08, 09, 10 ve 11 nolu gruplara başvuracak
adaylar için; iki yıllık meslek yüksekokullarının tabloda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun olmak
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarının
birinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSÖn Lisans)’ndan KPSSP93 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
ç) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 12, 13 ve 14 nolu gruplara başvuracak
adaylar için; mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tabloda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun
olmak ve ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSOrtaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
d) Mühendis ve Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; İngilizce dilinden geçerliliği
bulunan YDS’den en az 60 (altmış) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği
ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak,
e) Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
a) Başvurular 12/09/2022 tarihinde başlayıp 21/09/2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
b) Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma
Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını
kullanarak gerçekleştireceklerdir.
c) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ç) Adaylar giriş sınavına, Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında belirtilen yalnız bir grup için
başvurabileceklerdir. Birden fazla grup için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
C- ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILMASI
a) Süresi içinde başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben KPSS
puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. Puan
sıralamasına göre tüm gruplar için ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday Kurumun
internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca adaylar
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecektir.
Son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
Ç- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ
Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:
a) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonu için;
1) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren temel konulara
ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 30 (otuz)’dir.
2) Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 30 (otuz)’dur.
3) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 (on)’dur.
13 Teknisyen Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Soğutma ve
İklimlendirme, İklimlendirme Alan Dalı
1 4
14 Teknisyen Makine Teknolojisi Alanı ve Dalı 1 4
TOPLAM 25 100
4) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10
(on)’dur.
5) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur.
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur.
b) Mühendis, Avukat, Tekniker ve Teknisyen pozisyonu için;

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
  a) Başvurular 12/09/2022 tarihinde başlayıp 21/09/2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
  b) Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma
  Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
  üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını
  kullanarak gerçekleştireceklerdir.
  c) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  ç) Adaylar giriş sınavına, Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında belirtilen yalnız bir grup için
  başvurabileceklerdir. Birden fazla grup için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu