Kamu Personeli Alımı

Uşak Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alım İlanı Personeli Alımı 2022

Uşak Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alım İlanı #personelalımı 2022

#ilan #personelalım #personelalımı #memuralımı

29 Kişi Okudu – 2 Kişi Beğendi Sende Beğen Yorum Yap

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
internet adresi üzerinden 01.08.2022 – 15.08.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden
fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit
edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz
sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden
doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler
hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
7- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında
bulunan belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet
Dökümü belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
8- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri
gerekmektedir.
9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini
Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında
bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu
puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe
başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Uşak
Üniversitesi resmi internet sayfasında (https://usak.edu.tr ) son başvuru tarihini takip
eden 1 (bir) ay içinde yayımlanacaktır.
2- Her unvan için asıl aday sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecek olup asıl
kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan
veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla
yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce
olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden
ulaşabilecektir.
3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Uşak
Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede
tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip
olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya
yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye
alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar
haklarını kaybederler.
7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme
yapılmış olsa dahi fesih edilir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
IV- İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.usak.edu.tr
internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden
ulaşılabilir.
Telefon: 0276 221 22 05 e-Posta: pdb@usak.edu.tr
V- DİĞER HUSUSLAR:
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
  1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe
  Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
  internet adresi üzerinden 01.08.2022 – 15.08.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
  2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar
  kabul edilmeyecektir.
  3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
  4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden
  fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
  5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit
  edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz
  sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
  6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu
  kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden
  doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler
  hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
  7- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında
  bulunan belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet
  Dökümü belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
  8- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
  belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri
  gerekmektedir.
  9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda
  aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini
  Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında
  bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu