BaşvuruFinans BaşvuruGüncel HaberlerResmi BaşvuruSosyal Başvuru

Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı! Başvuru Şartları ve Başvuru İle İlgili DETAYLAR! basvurusonucu

Yıldız Teknik Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4(B) maddesine göre birimlerinde tam zamanlı çalışmak üzere 21 sözleşmeli personel alımı yapmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Son başvuru tarihi 27 Mart 2023’tür. Adayların KPSS puanlarına göre sıralanacakları uyarısı ile “Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Yönetmelik”in ek 2. maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre aşağıda belirtilen kadro ve nitelikler ( B) grubu, her unvan için boş kontenjan sayısı dolana kadar devam edecektir.

İlanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükümlerini taşıma, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olma, borcunun bulunmaması ve sürelere aykırılık bulunmaması da dahil olmak üzere başvuru ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin şartlar belirtilir. Önceki bir iş sözleşmesinin başvuruların değerlendirilmesinde KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve gerekli nitelikleri taşıyan adaylar asil ve yedek aday olarak sıralanacaktır.

yıldız teknik üniversitesi sözleşmeli personel alımı! başvuru şartları ve başvuru i̇le i̇lgili detaylar!
yıldız teknik üniversitesi sözleşmeli personel alımı! başvuru şartları ve başvuru i̇le i̇lgili detaylar!

Duyuruda puanların eşitliği halinde en son mezuniyet tarihi veya yaşı en yüksek olan adaya öncelik verileceği belirtilmektedir. Sözlü sınavın yeri ve saati üniversitenin internet sitesinde duyurulacak olup, sınav adayların Microsoft Office programlarındaki yeterlilikleri ile lisans yeterliliklerini kapsayacaktır.

Başvuru Süresi Ne Zaman Sona Erecek?

Başvuru süresi 27 Mart 2023 tarihinde sona erecektir. Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir:

  • Başvuru formu ( adresinden indirilebilir)
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopi örneği
  • Diploma veya mezuniyet belgesi örneği
  • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) örneği
  • KPSS sonuç belgesi örneği

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru, adresinde yer alan başvurunun tamamlanmasının ve arzu edilen belgelerin belgelendirilmesi ile yapılabilir. Başvuru süresi içinde başvuru yapmayanlar veya belirtilen koşulları taşımayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

yıldız teknik üniversitesi sözleşmeli personel alımı! başvuru şartları ve başvuru i̇le i̇lgili detaylar!
yıldız teknik üniversitesi sözleşmeli personel alımı! başvuru şartları ve başvuru i̇le i̇lgili detaylar!

Başvuru Sonrasında Ne Olacak?

Başvuru sonrasında adayların başvuruları incelenecek ve uygun görülen adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, belirtilen pozisyonlar için sözleşmeli personel olarak işe alınacaktır.

İşe Alınanlar Hangi Haklara Sahip Olacaklar?

İşe alınacak sözleşmeli personeller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında tam zamanlı olarak çalıştırılacaklardır. Sözleşmeli personeller, belirli bir süre için çalışacaklarından, kadrolu personeller gibi tüm haklardan yararlanamayacaklardır. Ancak, sözleşmeli personelin de bazı sosyal haklara sahip olacakları ve maliyetlerinin yasal kurallarının çerçevesinde belirleneceği belirtilmektedir.

içeriğimizi beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayını

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu